Finanse

Finanse


Zarządzanie finansami - Fundacja SOL


Zarządzanie finansami naszej organizacji opiera się na kilku bardzo prostych zasadach, które zostały opracowane w oparciu o założenie, że każda złotówka przekazana jest na realizację celów statutowych fundacji. Wszystkie osoby działają pro bono - nie pobierają wynagrodzenia.

Źródła pozyskiwania środków - Fundacja pozyskuje środki na swoją działalność statutową z następujących źródeł: 1%podatku, darowizny pieniężne lub rzeczowe.